Taxi Vinkel

Taxi Vinkel: 073 613 33 33

Wanneer u bij Taxi Vinkel een taxirit reserveert bent u verzekerd van een luxe en comfortabele taxi tegen een aantrekkelijk tarief. De taxi’s die wij gebruiken zijn representatief, rookvrij en van een recent bouwjaar. Onze taxi’s zijn tevens voorzien van gemakken als navigatie, airconditioning, extra beenruimte en kwalitatief hoge bekleding. De chauffeurs van Taxi Vinkel zijn erop getraind u zo comfortabel mogelijk naar uw bestemming te vervoeren. Bij Taxi Vinkel kijken we niet alleen naar de uitstraling van ons bedrijf. Wij horen graag hoe u als klant onze service ervaart. Betrouwbaarheid, veiligheid en klantvriendelijkheid is wat ons onderscheidt van de rest.
Wij staan bekend als een modern bedrijf dat kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Met taxi Vinkel naar Den Bosch een taxi kost 40 euro.
Met een taxibusje Vinkel naar Den Bosch kost 55 euro.

 Wilt u naar luchthaven?

Bij reservering 24 uur van te voren ,
Met een taxi naar Schiphol Airport kost 149 euro. Met een taxibusje kost  160 euro
Naar Eindhoven Airport  kost met taxi 95 euro. Met een taxibusje110 euro.

Bestel een taxi online of vraag een vrijblijvende offerte aan

­

Vakantiepark Dierenbos Vinkel Taxi

Geschiedenis

De naam “vinkel” komt van “vinke” of “fangja”, wat lichte, slechte turf betekent.

Het gebied is al heel lang bewoond, wat blijkt uit vondsten die amateur archeoloog Broks uit Heesch heeft gedaan bij ontgrondingen op Kaathoven. Er is toen een grafheuvel ontdekt. Midden in de grafheuvel vond hij scherven van een urn met daarbij nog menselijke resten. Door het Leids Historisch Instituut werd vastgesteld dat de urn zou dateren van rond de vroege bronstijd, dus 3000 tot 2000 jaar v.Chr. Dit blijkt uit de zogenoemde wikkeldraadversiering op de urn.

De naam Vinckel werd voor het eerst vermeld in 1298 en 1299, toen Hertog Jan II van Brabant de gemeenterechten uitgaf aan de inwoners van Geffen en Nuland. Vinkel was toen nog geen dorp, maar een verzameling verspreide woningen op het grondgebied van genoemde plaatsen en van Heesch. Daarnaast was er nog de buurtschap Kaathoven, die bij Berlicum hoorde.

Omstreeks 1195 na Christus vestigden zich een aantal kluizenaars in Heesch-Vinkel, dat later dan ook Munnekensvinkel werd genoemd. Een aantal van hen sloten zich later aan bij de Wilhelmieten. Deze hadden in ‘s-Hertogenbosch een klooster, “Porta Coeli” of Baseldonk genaamd, dat zich in 1245 reeds tot de orde der Wilhelmieten hadden bekend. Een aantal monniken bleven in Vinkel. Zij zouden de Grote Wetering hebben gegraven, die toen de “Monniksgraeve” genoemd werd. In 1298 hadden de Vinkelse monniken een klooster: den huyse der broederen der ordine van Sinte Willem, gelegen ter plaetsen Hulsdonck in Vinckel. De monniken van Baseldonk hadden in de 14e eeuw nog bezittingen in Vinkel, die tot in de 17e eeuw nog als “Fratershoeven” werden aangeduid.

Gedurende de 19e eeuw werden veel ontginningen uitgevoerd en nam ook het aantal inwoners toe. Er was weliswaar een schooltje gevestigd in de Kaathovense kapel, maar voor de kerkgang moesten de bewoners naar de parochiekerk waar ze onder vielen: Heesch, Berlicum, of Nuland. De gang naar Nuland was echter vaak bezwaarlijk, gezien het feit dat men hier vaak wateroverlast ondervond, en begin 1880 was er zelfs een overstroming. De veldnaam “Het Broek” herinnert nog aan deze omstandigheden.

Na 1850 zijn enkele pogingen ondernomen om op Kaathoven een parochie te stichten, o.a. door de Norbertijnen uit Heeswijk en de Kruisheren uit Uden. Pas in 1883 werd door bisschop Godschalk de weg vrijgemaakt om in Vinkel een parochie te stichten, hetgeen op 25 november 1884 geschiedde, en werd kapelaan Petrus Vogels uit Nuland aangesteld om daar een kerk te bouwen. Dit werd ook de eerste pastoor van Vinkel. In 1909 werd Vogels opgevolgd door Hendrikus Claassens die tot zijn overlijden in 1945 pastoor van Vinkel was. Op 8 december 1945 werd Adrianus van de Spijker benoemd tot pastoor. Op 21 februari 1946 overleed van de Spijker plotseling. Hendrikus van Iersel werd de vierde pastoor van Vinkel. Hij was de bouwpastoor van de huidige parochiekerk. In 1967 werd de Norbertijn Theo van den Elsen de opvolger van pastoor van Iersel. 10 jaar later kwam Gerardus Remmen de pastorie bemannen. Na pastoor Remmen kwam pastoor Leendert Spijkers en vervolgens pastoor Pieter Scheepers de Vinkelse parochie leiden. In 2008 stond kapelaan Geelen aan het hoofd. Inmiddels leid kapelaan van Dijk parochie Vinkel.

De kerk werd in 1888 gebouwd en kwam in 1889 gereed. Het was een neogotische kerk en de architect was A. de Graaf uit Tilburg. De kerk was gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. In oktober 1944 echter werd tijdens de bevrijding van Vinkel een groot deel van het dorp verwoest. In 1946 kwam een noodkerk ter beschikking en een aantal jaren later begon de nieuwbouw voor een kerk in moderne stijl. Architect was J.A. de Reus uit Oss. Op 15 augustus 1955 werd de kerk ingewijd. Deze had nog een lage toren, zodat het klokgelui niet ver droeg. In 1959 werd de toren daarom verhoogd.

De parochie vormde ook het bindend element in dit dorp in wording. De bewoners waren immers over vijf gemeenten verdeeld. Om de dorpskerk vormde zich een kleine nederzetting. Het jaar 1884 wordt aangehouden als stichtingsdatum voor het dorp. Het had doen 450 inwoners. In 1900 waren dat er 625, in 1950 waren het er 1.350, omstreeks 1965 telde het dorp 2.000 zielen en in 2008 uiteindelijk 2.380.

Sinds 2006 heeft Vinkel een nieuwe woonwijk, Het Soperse Bos. Deze wijk bestaat uit woningen die eerder een recreatiebestemming hadden, ze liggen op particulier terrein en maakten in het verleden deel uit van camping Vinkeloord.

In 1993 vond er een gemeentelijke herindeling plaats, waarbij het grootste deel van het dorp tot de fusiegemeente Maasdonk ging behoren. Een klein deel van het dorp werd echter aan de nieuwe fusiegemeente Bernheze toegevoegd, en wel het deel vanaf de Vinkelse Bunderstraat met daar tegenover de Vosbergstraat tot in de bocht met de Loosbroekse Straat. Dit gedeelte heet echter nu Munnekens-Vinkel. Per 1 januari 2015 wordt Maasdonk echter opgeheven en zal Vinkel voortaan deel uitmaken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.